Zbiórki publiczne

 

Od 10 maja 2019 roku nasza Fundacja rozpoczyna zbiórki publiczne na cel budowanie uruchomienie i funkcjonowanie KOLUMBARIUM DLA ZWIERZĄT WE WROCŁAWIU .

Zgodę wydało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Warszawa z dnia 26 lutego 2019 roku. Nr zbiórki publicznej 2019/956/OR dokumenty zbiórki znajdują się na stronie www.zbiorki.gov.pl

Od 10. maja do 10. czerwca 2019 trwają zbiórki publiczne na organizację projektu "Budujemy pierwsze kolumbarium dla zwierząt udomowionych we Wrocławiu" 

 • zbiórki odbywają się w sieci delikatesów T&J Tradycja i Jakość przy ulicy Jemiołowa 42a, Św. Wincentego 1, Pl. Grunwaldzki 22, Al. Kochanowskiego 33, Osobowicka 133, Kraszewskiego 21, Zagłębiowska 3.
 • Informujemy wszystkich zainteresowanych, iż w terminach 10-17 czerwca na naszej stronie pojawi się informacja o ilości zebranych środków, również sprawozdanie ze zdjęciami z tych zbiórek.
 • W dniach 7. 8. i 10. czerwca, 14. 15. 17.  21. 22. 24. 28. 29. 30. czerwca zbiórki odbędą się także w sklepach Piotr i Paweł.
 • W dniach 9. 15. i 16. czerwca, 22. i 23. 29. i 30. czerwca zbiórki odbędą się także w Ogrodzie Zoologicznym we Wrocławiu.

 

Na jakich zasadach działają zbiórki  (artykuł ze strony https://poradnik.ngo.pl/zbiorki-publiczne)

Co jest zbiórką publiczną, co nią nie jest, na jakie cele zbiórka publiczna

Zbiórka publiczna:

 • dotyczy wyłącznie ofiar w gotówce lub w naturze, czyli: pieniędzy, darów rzeczowych
 • zbiórka w miejscach publicznych, zbierający i dający nie znają się (np. na ulicy, w parku, na cmentarzu, w sklepie, „domokrążne zbieranie od domu do domu”) do: puszek, skarbon, koszy,
 • na cel pożytku publicznego, np. kulturę, pomoc dobroczynną lub na cel religijny (poza terenem kościołów)

WSKAZÓWKA: Regulowane jest zbieranie pieniędzy i darów rzeczowych w miejscach publicznych, ponieważ gotówka lub dary zbierane w ten sposób nie są ewidencjonowane i nie pozostaje ślad ich przepływu – informacje o przekazanej gotówce i darach, a także o darczyńcy są niedostępne dla kontroli skarbowej.

 

Kto może prowadzić zbiórkę publiczną

Uprawnione do prowadzenia zbiórek publicznych są:

 1. fundacje, stowarzyszenia, ale też np. związki zawodowe, organizacje pracodawców, spółdzielnie socjalne; od 20 maja 2016 r. zbiórki mogą też organizować stowarzyszenia zwykłe (w rozumieniu znowelizowanej ustawy - Prawo o stowarzyszeniach, czyli takie stowarzyszenie zwykłe, które uzyskało wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych po 20 maja 2016 r.)
 2. tzw. organizacje kościelne i wyznaniowe
 3. komitety społeczne powołane w celu przeprowadzenia zbiórki publicznej (komitet może też powstać na zbiórkę na wydatki związane z wykonywaniem inicjatywy ustawodawczej przez obywateli).

 

Jakie informacje mogą znaleźć obywatele i organizatorzy na zbiórki.gov.pl, jak sprawdzić czy zbiórka jest zgłoszona

Informacja o zgłoszeniu zbiórki publicznej opublikowana na zbiorki.gov.pl zawiera:

 1. numer zbiórki publicznej
 2. dane organizatora zbiórki: a) nazwa, adres siedziby oraz numer KRS, numer NIP lub numer REGON – w przypadku fundacji, stowarzyszenia, tzw. organizacji kościelnej, b) imiona i nazwiska oraz miejsca zamieszkania członków komitetu społecznego (czyli bez PESEL i numeru oraz serii dowodu tożsamości, które podaje się w zgłoszeniu)
 3. cel zbiórki publicznej;
 4. sposób prowadzenia zbiórki publicznej;
 5. miejsce prowadzenia zbiórki publicznej;
 6. termin rozpoczęcia i zakończenia zbiórki publicznej;
 7. przewidywane koszty niezbędne do zorganizowania i przeprowadzenia zbiórki publicznej, które zostaną pokryte z zebranych ofiar.

Informacja o zgłoszeniu zbiórki publicznej może też zawierać inne informacje podane w zgłoszeniu zbiórki, z wyłączeniem danych osobowych.

 

 

 

Zbiórka publiczna w marketach T&J Tradycja i Jakość Wrocław

 

Od 7. czerwca kwestować będziemy w markerach Piotr i Paweł we Wrocławiu.

 

 • Sprawozdania ze zbiórek

  Sprawozdania ze zbiórek

  Tutaj prezentujemy sprawozdania z kolejnych zbiórek, które przeprowadzamy we Wrocławiu....Script logo